Fietssnelwegen

Fietssnelwegen of fietsostrades zijn fietsroutes die steden en woonkernen met elkaar verbinden. Ze bestaan bij voorkeur uit autoluwe wegen, fietsstraten, jaagpaden, fietspaden, …

Een fietssnelweg biedt mensen een alternatief voor een woon-werkverplaatsing met de auto of het openbaar vervoer. De recreatieve fietsers en woon-school verkeer kunnen er ook gebruik van maken.

Vlaanderen telt 110 fietssnelwegen, samen goed voor een netwerk van 2400 kilometer. Van de 110 routes zijn er begin augustus 2019 al 61 in gebruik.