Europese routeplanners

Om zelf naar hartenlust fietsroutes uit te stippelen, raad ik momenteel openfietskaart.nl aan. Deze kaart is gebaseerd op het Open Street Map project (OSM) en bevat voor de hele Benelux alle:

  • fietsknooppunten (genummerd)
  • regionale fietsroutes (blauw)
  • nationale fietsroutes (oranje)
  • lokale fietsroutes (roze)
  • lokale MTB fietsroutes (groen)
  • een groot aantal points of interest (POI)

Er bestaat ook een internationale variant, namelijk opencyclemap.org.

Alternatieven